Usługi

Projektowanie

Oferujemy kompleksowe usługi projektowe od fazy koncepcji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Usługi obejmują:

 • Planowanie przestrzenne, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Prace analityczne i koncepcyjne
 • Opracowania środowiskowe
 • Operaty techniczne, wodnoprawne i dendrologiczne
 • Opracowania geodezyjne
 • Opracowania geotechniczne
 • Opracowania archeologiczne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze

Pełnimy reprezentację inwestora w procesie inwestycyjnym wobec organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz uczestników procesu. Poprawność formalno-prawna oraz bezpieczeństwo procesowe procesu inwestycyjnego jest traktowane przez nas priorytetowo. Nasze działania są konsultowane i podlegają kontroli formalnej ze strony uznanej, zewnętrznej kancelarii prawnej. Na każdym etapie projektu zwracamy uwagę na jakość techniczną rozwiązań projektowych wdrażając najnowocześniejsze lecz sprawdzone standardy rozwiązań branżowych. Większość opracowań wykonujemy siłami własnymi, w przypadku robót podzlecanych korzystamy z uznanych kooperantów i wdrażamy należytą koordynację oraz nadzór.

W ramach kompetencji własnych wykonujemy opracowania następujących branż:

 • Architektura i planowanie przestrzenne
 • Konstrukcje budowlane
 • Drogownictwo
 • Energetyka i telekomunikacja
 • Technologia procesowa dla energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, instalacji biogazu i biomasy
 • Analityka propagacji hałasu i migotania cienia

Wykonało avangardo.eu

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.