Branże

SYSTEMY BIOMASOWE

Oferujemy obsługę inżynieryjną projektów małych elektrociepłowni biomasowych realizowanych dla podmiotów prywatnych i operatorów publicznych. Koncentrujemy się na rozwijaniu projektów opartych o technologie: spalania biomasy w kogeneracji kotłach skojarzonych z modułami ORC, gazyfikacji biomasy i spalania w silnikach kogeneracyjnych.

Instalacje oparte o moduły ORC dedykowane są do zastosowań przemysłowych, w których jednocześnie występuje strumień odpadowej biomasy oraz zapotrzebowanie na ciepło oraz w centralnych źródła ciepła miejskiej sieci ciepłowniczej. Technologia ta gwarantuje najbardziej efektywne spożytkowanie nakładów inwestycyjnych pod kątem uzyskanej sprawności produkcji energii. Z kolei układy zgazyfikujące polegają na procesie przemiany termochemicznej biomasy stałej na gaz palny pod wpływem działania energii cieplnej. Tak uzyskany gaz po uzdatnieniu może być użyty w silnikach kogeneracyjnych analogiczne jak w instalacjach biogazowych. Główną zaletą technologii gazyfikacji biomasy jest większa wydajność wytwarzania energii elektrycznej w stosunku do energii cieplnej.

Oferujemy:

Usługi planistyczne i analizy środowiskoweProjekty budowlaneWielobranżowe projekty wykonawcze
 Obsługę Inżyniera Kontraktu i nadzory inwestorskie 

Wykonało avangardo.eu

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.